jeudi 29 juillet 2021 - 18:20 | Paris
ArmenianEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

Keghart

Le 25/06/2021 | Par | Catégorie: ARCHIVESimage_pdfimage_print

Having obtained the majority of  the votes in the June 20 parliamentary elections, Nikol Pashinyan and his Civil Contract party will return to power. They will form a majority government despite failing to fulfill the promises of the 2018 election and despite suffering a horrendous defeat in last fall’s war against Azerbaijan/Turkey.

CONTENT

Back to Square One  Keghart.org Editorial

“Different Thou Art Than Our Dream…”  By Dikran Abrahamian

Dutch Parliament Adopts Armenian Demand and Boycotts UEFA Game in Baku

Republic of Avaristan’s Independence is Eternal  By Prof. Z. S. Andrew Demirdjian

Numbers may hide but do not lie  By Ashod Mardigian

Noubar Afeyan and Armenia 2041  (Video) Interview with Dr. Noubar Afeyan

Edible Art  By Arus Karapetyan

Did You Know (2)  By Jirair Tutunjian

Բովանդակութիւն

Ընտրությունները Հայաստանում Սամվել Հովասափյան

Սփյուռքահայից «ախպար» դժվարին ճանապարհը  Սամվել Խալաթյան

Կրկեսի ուղղությունը. Արևե՞լք, թե՞ Արևմուտք Վահե Արսեն

Ինչո՞ւ  Մովսէս Ծիրանի

Ինչու՞ չենք ճանաչում մեզ ու մեր թշնամուն Մարիամ Մուղդուսյան

ՎԵՐՋԱՊԷՍ  Ռուբէն Յովակիմեան

ԳԵՏՆԱՌԻՒԾԸ (The Chameleon) … (Տեսերիզ)  Դոկտ. Մինաս Գոճայեան

Քերթուածներ – Poems (3) Սամվել Խալաթյան, Գրիշ Դավթյան, Alan Whitehorn

—*—

 

  Forward to Friend

 

image_pdfimage_print


Nouvel Hay Magazine sur Facebook Nouvel Hay Magazine sur Twitter Nouvel Hay Magazine sur Instagram Welcome to NHM TV !